Aktualizace webu a průvodce

18.08.2017 21:58

Proběhla aktualizace celého webu a je ke stažený nová verze průvodce po Thušsku.