Turistické trasy

V této kapitole naleznete tipy na několik okružních tras po Thušsku i do sousedních regionů. Snaží se postihnout ta nejzajímavější místa v oblasti. Trasy jsou pouze přibližné a lze je libovolně kombinovat od krátkých jednodenních výletů (z Omala do Dikla, do Dartla, na zámek lásky) až po několikadenní treky. Některé často méně tradiční trasy jsou popsány v průvodci Nasmyth, Peter: Walking in the Caucasus. Georgia. 2nd edition. MTA Publications, London, 2013, s. 127-145. V letech 2016-2017 byla vyznačena základní síť stezek po celém Thušsku (viz odkaz na mapu níže)

 Základní mapa turistických tras vyznačených v letech 2015-2017 (cca 1,1 MB).

Turistické trasy na základních situačních pláncích Národního parku

Nasmyth, Peter: Walking in the Caucasus. Georgia. I.B. Tauris: London-New York, 2006, s. 121-140. (na Books Google je k dispozici právě část věnována Tušetii)

Vybrané turistické trasy s GPS zaměřením na Wikiloc (na základě měření v roce 2015).

 

Z Thušska do Chevsuretie

Trasa: Omalo-Dartlo-Pharsma-Girevi-průsmyk Acunta-Ardoti-Muco-Šatili).

Délka trvání: podle počasí přibližně 5 dní. Z Omala nejprve po červené, poté až do Girevi po žluté značce.

Jedná se o klasický trek, který preferuje většina návštěvníků Thušska. Z Omala se vychází do Dartla (cca 3 hodiny), cestu si lze zkrátit po červené značce přes palouk Que pod horním Omalem až po průsmyk Ghele (cca 1 km pod Omalem najdete serpentinu na loučce směrem na vyhlídku Que; cesta je ukázána rozcestníkem a značena, stačí zamířit do stráně vzhůru a dostat se stezku v lese). Mezi dvěma údolími (Gomecari a Pirikiti) je průsmyk Ghele, významné místo setkání všech vesnic a rodů Thušska. Odtud již po cestě pro auta do Dartla značené žlutou barvou. Odtud lze podniknout výstup červeně značenou cestou na hrad Kvavlo. Další den pokračuje cesta z Dartla přes Češo do Pharsmy a do Girevi. Ve všech vesnicích po cestě (Češo, Pharsma, Girevi) lze přenocovat v guest-housech, případně pojíst. V Girevi se musíte zaregistrovat u pohraničníků (šipka a nápis uprostřed vesnice ukazuje směr), což je však pouhá formalita. Třetí den vede pravým údolím (z pohledu z Girevi) cestou na Čontio a obvykle končí pod průsmykem Acunta (3340 m). Čtvrtý den bude na programu nejnáročnější část - přechod přes průsmyk Acunta. Pro zájemce se lze vydat i na nedalekou čtyřtisícovku Tebulo (4492 m), která leží na hranicích s Ruskem, výstup je však náročný a zabere celý den od průsmyku (pouze za dobrého počasí a v případě překonání suťových svahů). Cesta sestupuje poměrně příkře dolů přes téměř opuštěnou vesničku Ardoti (hrad) ke zřícenině věží hradu Muco (výstup k hradu lze rozhodně doporučit). V Muco je již guest-house. Z Muco do Šatili se jde cca 2 h. V Šatili jsou možnosti ubytování, stravování a obchod na základní doplnění zásob. Ze Šatili odjíždí ve čtvrtek a v neděli maršrutka do Tbilisi. Auto do vesnice Korča vyjde na cca 100 lari (zde je rovněž guest-house, jehož správce Šota Arabuli Vás přijme i se stanem a může vám otevřít malé muzeum v nedaleké věži. Z Korči, respektive z Barisacha odjíždí několikrát týdně ranní autobus do Tbilisi. Nad Korčou leží vesnice Roška, což je východisko na přechod do Džuty a na Kazbegi.

Základní popis trasy s alternativním itinerářem

GPS trasa ke stažení z Wikiloc

Převzato z Facebookové stránky Tusheti Protected Areas

 

Údolím nájezdů z Pankisského údolí do Omala

Návod na cestu, včetně stáhnutelných map

Trasa: Omalo (Pankisské údolí, 753 m. n. m.) - hora Oricveri (2930 m) - sedlo pod Dibgverdi (3117 m) - sedlo Samkinvroscveri (3167 m) - údolí Orickali - vesnice Goglurta (1859 m) - Doču - Bočorna - Omalo (Thušsko)

Délka trasy: 5-6 dní

Tato cesta je jednou z alternativ, pokud se chcete dostat do Thušska bez použití auta. Jedná se o orientačně poměrně náročný přechod s několika sedly (GPS je velmi doporučena). První den se vychází z vesnice Omalo v Pankisském údolí (neplést si s Omalem v Thušsku) lesem a později po loukách a po suti na hřeben. Druhý den se pokračuje po hřebeni, v ideálním případě pod horu Dibgverdi. Tato část je orientačně velmi náročná. Třetí den pokračuje cesta do sedla Samkinvrocveri, což je brána do Thušska. Další cesta je již orientačně jednodušší, vede údolím potoka Orickali (Dvě vody), okolo letní salaše. Čtvrtý den lze dojít do vesnice Vestomta či Gogrulta. Pátý den je nutno vyjít k vesnici Doču (v roce 2017 byl most stržen, je nutno brodit v poměrně silném proudu nebo pokračovat do Vestomty a Iljurty). Do Omala se lze dostat po silnici Verchovani – Omalo. Alternativně lze z Gogrulty dojít po červené značce přes průsmyk do vesnice Chachabo a odtud do dolního Omala.

 

Omala na zámek lásky

Trasa: Omalo-cesta do Šenaka-zámek Lásky (Akočisciche) a zpět

Délka trasy: cca 5 hodin

Celkem nenáročný jednodenní trek z Omala s jediným problémovým místem - zchátralý (nicméně překonatelný) most nad Pirikitskou Alazani. 

Z horního Omala po červené značce a dále po žluté směr Šenako (rozcestník v dolním Omalu u staré telekomunikační stanice). Za zlomem cesty (spadá najednou prudce dolů) se schází k serpentině, odkud se otevírá výhled na zámek lásky (alternativně lze kousek za zlomem odbočit po starém značení na pěšinu doprava). Cca 200 m pod serpentinou začíná cesta lesem značená dvěma pruhy (pokud půjdete po pěšině, pouze přejdete silnici na Šenako směrem do lesa). Po nedokončených značkách se sejde k mostu a dále nahoru. Na značené odbočce doleva (značená cesta rovně se napojí na silnici na Šenako). Odtud dále po značkách až na zámek lásky (od odbočky cca 30 min). Cesta od odbočky nad Pirikitskou Alazani vede dále do Šenaka. Více informací k historii a legendě stavby v kapitole turistické zajímavosti.

UPOZORNĚNÍ. Starý most přes řeku (viz obrázek původní podoby mostu) je v neupraveném stavu. Přejít po něm lze (prakticky vyzkoušeno v roce 2017), nicméně je třeba počítat s opatrností, neboť dřevěná prkna a břevna mohou být shnilé (železná konstrukce ze 30. let je pevná).Správa národního parku použití tohoto mostu nedoporučuje, cesta je na vlastní riziko.

 

Klasický malý okruh Tušetií

Trasa: Omalo-Šenako-Diklo (staré Diklo)-Čigho-Dartlo-Omalo.

Délka trasy: 3 dny

Trek, který Vám ukáže klasické krásy Thušska ve zkrácené podobě. První den se jde po značené cestě (žlutá značka) z Omala přes Šenako do Dikla. Mezi Omalem a Šenakem lze uhnout na neoficiální značenou cestu na zámek lásky (cca 3 km zacházka, viz předchozí trasu), odtud pokračovat po značené cestě do Šenaka. Alternativně lze sejít dolů po silnici k mostu a cca 1 k za mostem uhnout vpravo přes opuštěnou vesnici Ageurta (červená značka) do Šenaka. Ze Šenaka je Diklo dalších cca 5 km po žluté značce, alternativně lze místo silnice jít po pěšině lesem (delší, ale zajímavější cesta). Červená značka vede napravo od hřebenu, žlutá cesta pro auta sleduje údolí potoka vlevo. V Diklu je možnost ubytování a stojí za to "odskočit si" na nedaleké zříceniny starého Dikla (žlutá značka). Druhý den je přechod po červené značce mezi Diklem a Dartlem. Červená začíná na rozcestí nedaleko Dikla na silnici ze Šenaka. Následuje stoupání na průsmyk nad Diklem, sestup k potoku a opět výstup do vesnice Čigho. Po Čighem se mění značka na žlutou a vede dále po žluté na ovčích stezkách (a částečně po nové silnici) nad údolím Pirikiti s opuštěnými rodovými věžemi. Z Dartla vede již cesta pro auta (žlutá značka) zpět nejprve na průsmyk Ghele a odtud dále po červené značce do Omala.

Staré Diklo

Nové Diklo

Šenako - zimní domy

 

Kostel v Šenaku

 

Thušsko á la carte 

Trasa: Omalo-Dartlo-Češo-Pharsma-průsmyk Nakaičo-Verchovani-Džvarboseli-Doču-Bočorna-Omalo, lze kombinovat i s předchozí variantou.

Délka cesty: V této variantě cca 4-5 dní, s prodloužením o Šenako a Diklo další cca 2 dny.

Tato trasa ukáže klasické i méně známé obasti Thušska a v kombinaci se Šenakem a Diklem ukáže všechny hlavní krásy regionu. Ideální je vyrazit z Omala do Dartla (cca 3 hodiny), zkratka je popsána výše v treku do Šatili. V Dartlu je vhodné podniknout výstup na hrad Kvavlo nad obcí. Další den lze pokračovat z Dartla přes Češo do Pharsmy (s dochovanou věží), kde je pod vesnicí most přes Pirikitskou Alazani. Dále vede cesta vzhůru do průsmyku Nakaičo, 2903 m).

Z průsmyku lze za cca 2 hodiny sestoupit přes opuštěnou vesnici Dadikurta do Verchovani. Zde je možnost ubytování ve věži (viz obrázek vpravo), případně v místním guest-housu na březích Gomecarské Alazani nebo o něco dále ve Džvarboseli. Z Verchovani je to cca 20 km do Omala po žluté značce. Cestou se lze zastavit a přenocovat ve vesnici Doču (pohled ze silnice na vesnici patří k jedněm z nejhezčích v Thušsku, viz obrázek vlevo). Variantou je vytvoření základny ve Verchovani a výzkum vesniček v údolí Covata. Alternativně lze rovněž uhnout ze silnice u lokality Beghela doprava nahoru do Iljurty a sledovat červenou značku přes Vestomtu do Gogrulty a dále opět po červené značce do Chachaba (viz následující trasu).

 

Věž v Dartlu

Dartlo (v popředí kostel, ke kterému se ženy nesmějí přiblížit). 

Verchovani - věž

 

Džvarboseli

 

Pohled ze silnice na vesnici Doču

 

Po hřebenech okolo Gomecarské Alazani

Trasa: Omalo-průsmyk Ghele-Gonta-průsmyk Nakaičo-Verchovani-Iljurta-Gogrulta-Chachabo-Omalo

Délka trasy: V této variantě přibližně 3-4 dny. Lze kombinovat s předchozími variantami.

Trasa vede méně známými oblastmi Thušska s krásnými výhledy na údolí Gomecari a částečně i Pirikiti. Vychází se z Omala směrem na Dartlo po červené značce. Na průsmyku Ghele, kde se cesta do Dartla láme směrem dolů a červená značka uhýbá dolů do Čigha, je nutno opustit značení a vydat se dále na hřeben. Přenocovat bude potřeba na hřebenu, případně až na průsmyku Nakaičo (cca 15 km od Omala). Pro vodu je proto nutno sestoupit níže po hřebenu. Další den je možné sestoupit z průsmyku do Verchovani (možnosti ubytování i varianty Covata viz výše). Z Verchovani lze dojít po žluté značce do rozcestí „Iljurta Road“, odkud odbočuje červená značka nahoru do vesnic Iljurta, Vestomta a Gogrulta (možnost přenocování u Sokrata, posvátné místo na kraji vesnice). Odtud vede červená cesta dolů na dno údolí Orickali (Dvě vody), kde je třeba přebrodit řeku a vystoupat nahoru na bývalá zimní pastviny Gogrulty (Laškaraulta, viz obrázek vpravo). Dále k hřebeni po pastvinách Apakurta pod hřebenem. Nalevo je posvátná hora Kechi, kam je zakázáno chodit (svatyně, viz obrázek dole). Za průsmykem Sanarovani se značka stáčí doleva a dolů přes louku Šantlovani (mokřady) do vesnice Chachabo. Značená červená trasa vede dále z Chachaba dolů k řece, kde je opravený most, a dále následuje výstup lesem a loukou do Omala.

Louky na průsmyku mezi Omalem a Dartlem

Pohled na hřeben mezi Gomecarskou a Chiskou Alazani

Na vrcholku Kechi, v pozadí dole Omalo

 

Věž v Chachabu

 

Na jezero Oreti

Trasa: Omalo-infocentrum-Cokalta-výstup po hřebeni na letní salaš-Oreti a zpět

Délka trasy: V této variantě přibližně 1,5 dne (ideální je přespat přímo u jezera). Cesta je ideální na jednodenní výlet na koních

Z Omala po silnici okolo odbočky na informační centrum. Na konci dolnoomalské pláně  před hotelem Omalo lze zahnout doprava po polní cestě a sledovat pěšinu dolů k mostu (cesta je kratší a nevede po prašné silnici). Za mostem  doleva po šipce na Kumelaurtu a sledujete silnici až do první větší odbočky. Zde doprava nahoru a po cca 300 m přijdete na louku před vesnici Cokalta (není nutno dojít až do vesnice). Na druhém konci louky začíná cesta strmě stoupající po hřebenu nahoru. Na konci tohoto nejnáročnější výstupu je louka, po jejímž okraji vede stezka. Následuje cesta lesem až na další louku se salaší (v případě obsazenosti pozor na psy). Od salaše míří stezka opět vzhůru (po cestě zbytky starého a neplatného červenobílého značení). Od stromů se vychází na alpinské louky a po nich následujte stezku až k potoku. Za ním již je zbytek ledovcového valu, nad kterým leží jezero Oreti. V případě dostatečného množství vody se lze vykoupat. U jezera je možné bivakovat, případně si cestu zpestřit výstupem na jeden z vrcholů nad jezero, eventuálně odtud nastoupat ještě cca dalších 200 výškových metrů na vrchol pohraniční hory Enčo (od Oreti cca 4 h). Návrat stejnou cestou.