Základní informace o Thušsku

Tušetie nebo Thušsko?

Přestože název stránek pro prohlížeč je Tušetie, v textech samotných uvádím pojem Thušsko. Co je tedy správně? Gruzínské slovo თუშეთი se píše s přídechovým "t" (tj. spíše "th"). Přídech je pro cizince sotva slyšitelný, a proto se do mezinárodních slovníků dostala anglická Tusheti nebo ruská Тушетия, česky poté Tušetie. Přestože se zdá, že mezinárodní označení Tušetie zvítězí nad lingvisticky přesnějším přepisem Thušsko, uvádím ve většině textů právě tuto variantu. Obojí označení - Thušsko i Tušetie - je však patrně přípustné a použití obou slov ukáže, která varianta jazykově převáží. Za konzultaci k tomuto problému děkuji našemu přednímu gruzínologovi Vojtěchovi Kubecovi.