Uzavření průsmyku

13.10.2013 02:41

Průsmyk byl pro letošní sezónu uzavřen, pro další cesty je nutno použít vrtuník, pěší stezky nebo počkat do jara.