Help-camp 2010

První historický Help-Camp byl zorganizován v roce 2010. Dne 18. července odjelo 16 účastníků (sedmnáctý dorazil o několik dní později), jeden vedoucí a jeho dcera Maruška s babičkou a dědou do tehdy ještě neznámého prostředí. První ročník byl v lecčems výjimečný.

Především do Thušska přijel na historickou návštěvu gruzíský patriarcha Ilja II., z čehož byla velká sláva po celé oblasti a událost, o které se ještě dlouho v regionu vyprávělo. Oslavy spojené s příjezdem této vzácné delegace byly patrně nejzajímavějšími a také nejvíce upřímnými za celou dobu našich pobytů v Thušsku.

Help-camp byl poprvé a naposledy ve variabilní délce 2-3 týdnů, přičemž poslední týden již zůstala pouze jedna čtyřka, která poté pokračovala pěšky do Šatili. Poprvé a naposledy byl také základní tábor v dolním Omalu,  a to v lesíku u staré školy. A taky se na něm poprvé vystřídali dva šéfové, shodou okolností oba s malými dětmi - Slávek s tehdy čtyř a půlletou Maruškou a Petr s dvou a půlletým Ríšou. Přesto organizace (snad) proběhla hladce a vytvořila se první dobrá parta lidí, která byla podporována pravidelnými večerními sedánky u ohně a pro zájemce také vynikající kuchyní s večerními polévkami u paní Nino (jak prohlásil jeden z účastníků: "polívka - to je základ").

Během 2-3 týdnů se podařilo:

  • začistit a na poškozených místech opatrně rozebrat věž na hradě Keselo. Citujeme z reportáže Romana Bartoně: "Ve zkratce: příprava věže k renovaci za použití hrubé síly a maximálního nasazení. Použitá technika: převážně vysokoškolsky vzdělaní dělníci z ČR, Slovenska a Gruzie, vybaveni nejen rukavicemi, ale i jednou lopatou, dvěma motykami, asi šesti kbelíky a jedním furikem."
  • obnovit soudní kameny ve vesnici Dartlo
  • najít, posbírat a přenést kameny pro výstavbu české věže (bylo provedeno až v roce 2011-2013).
  • připravit klády na stropy věže (byly využity až v roce 2012).
  • zorganizovat a utřídit knihovnu v jedné dalších věží (podle genderové sestavy byla věž účastníky překřtěna na "Dívčí věž").
  • vyznačit několik turistických tras v okolí Omala.
  • roztřídit a vybrat staré fotografie, ze kterých bylo v další věži vytvořeno malé muzeum.

Příjezd patriarchy byl svátkem nejenom pro místní, ale i pro účastníky Help-campu

Lidským řetězem prošlo mnoho tun kamenů až na vrchol Kesela

 

Odchod po práci do dolního Omala

Zpestřením byly tradiční táboráky, někdy i s přispěním dalších Čechů.

Práce v lese patřila k těm nejnáročnějším