Help-camp 2012

Na Help-camp v roce 2012 se vydalo dne 21. července ze Tbilisi rekordních 22 dobrovolníků, když se na poslední chvíli počet rozrostl o sympatickou partu "učitelek z dolního Omala", jak byla celá skupinka záhy pokřtěna. Tradiční bylo i vedení, včetně maskota Marušky. Benjamíkem výpravy se tentokrát stal malý Vláďa, jemuž bylo tehdy rok a půl. Druhým maskotem se stal pes Punťa, který kdoví odkud se vzal, ale české dobrovolníky si velmi oblíbil.

Loučka na stany zůstala, záchod taky, ačkoliv prošel zásadní rekonstrukcí. Ještě před zahájením prací proběhl v Omalu tradiční náboženský svátek Atnigenoba, který však nedopadl dobře pro některé účastníky (nikoliv účastnice, ty byly odděleny od mužů). Nehledě na následky se však několik skupin vydalo hned druhý den za prací.

1. Jedna parta odešla dolů čistit jednu z věží při vjezdu do Omala. Její výhodou byla blízkost řeky a následná možnost koupání. Vyčištění věže trvalo dva dny a jako vždy jsme jí vylízali a vypiplali až na obvodové zdi. Žádné zvláštní nálezy se však tentokrát nekonaly.

2. Od skupiny se oddělily vybrané dvojice až trojice a šly prozkoumat okolní vesnice. Během několika dnů s místními průvodci nafotili, změřili, popsali a případně zakreslili desítky drobných památek, včetně poznámek o dostupnosti či nedostupnosti žen k danému místu. Většinou se jednalo o pěkné výlety, které účastníci využili k poznání místních zajímavostí.     Výsledky měření jsou shrnuty v tomto souboru    .

3. Již třetí rok pokračoval postupný přesun kamenů z původního místa na průsmyk po Keselem. Namáhavá a nudná práce předchůdců byla završena a v sedle dnes stojí úhledný depozitář kamenů připravený k použití.

4. Pokračovaly i práce na Keselu. "Skupina borovice" udělala další ohromný kus práce při odkrývání dalších vrstev hlíny. Ani tady tentokrát nebylo štěstí na výraznější stop, nicméně samo odkrytí cesty pomůže v dalších letech a pod hlínou mohou být ještě lecjaká překvapení.

5. Kroužek sikovných učitelek s Maruškou navíc v "Dívčí věži" urobil 2 stojany s výstavkou z předchozích Help-Campů.

6. Vrcholem byly asi archeologické práce v dolním Omalu. Asistovali jsme při sondážních výkopech, a to velmi úspěšně - dva z nálezů byly pozitivní s předměty z doby bronzové. Alespoň některé zasáhl genius loci.

Jinak však bylo naplánováno menší množství práce, nepočítalo se opět s nadšením a pracovitostí účastníků, takže ke konci již bylo docela dost prostojů. A tak se mohlo vesele chodit na "jahodový palouček" na jahody a borůvky. Těch bylo tento rok požehaně, takže stačilo jenom chvilku sedět a misky, ešusy, plecháčky i láhve byly úplně plné.

Stanový tábor se tentokrát dělil na "horní" a "dolní" Omalo.

Věž v dolním Omalu u řeky...

... a její začištěný interiér

Za sedlem se naposledy konaly závody v házení kamínků...

... výsledkem byly pečlivě srovnané tři pagody.

Archeologické nálezy se staly patrně vrcholem pobytu

Přání gruzínské strany znělo: "všichni na archeologické práce". Nakonec tolik rukou potřeba nebylo.

Výsledek řádění šikovných rukou a hlav učitelských

Nenápadná, ale o to cennější práce party "pod borovicí".

Úroda byla obrovská!

Přechod Gomecarské Alazani ve vesnici Verchovani

Punťa se stal dalším maskotem