Přihláška na Help-Camp 2018

PŘED VYPLNĚNÍM PŘIHLÁŠKY SI PŘEČTETE NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY ÚČASTI

1. Zavazuji se k účasti na HELP-CAMPu v Gruzii v Thušsku v termínu 21.7.-5.8.2018 za níže uvedených podmínek.

2. Jsem si vědom, že se HELP-CAMPu účastním z vlastního rozhodnutí a jsem si vědom zdravotních, bezpečnostních a dalších případných rizik.

3. Beru na vědomí, že dopravu do Omala, ubytování v Omalo a stravu i další výdaje si budu hradit sám. Organizátoři HELP-CAMPu se pokusí vyjednat kompenzaci alespoň části nákladů, není to však garantováno. 

4. Za účast na HELP-CAMPu neplatím žádný registrační, zprostředkovací ani jiný podobný poplatek.

5. K účasti na HELP-CAMPu se přihlašuji závazně. V případě, že mi okolnosti znemožní účast, oznámím tuto skutečnost neprodleně organizátorům.

6. Beru na vědomí, že termín Help-Campu může být z organizačních důvodů posunut (obvykle o jeden den) a výjimečných případech i zrušen. Organizátor Help-Campu v tomto případě nebere na sebe žádnou odpovědnost za případné dodatečné náklady vzniklé těmito okolnostmi.

7. Help-Campu se mohou zúčastnit lidé starší 18 let, mladší pouze po dohodě s organizátorem a se souhlasem rodičů, který bude rodiči odeslán na e-mail Help-Campu (tusetie@email.cz) či doručen jinou s organizátorem předem dohodnutou formou.

 

Odesláním formuláře potvrzuji, že jsem se seznámil(a) s výše uvedenými podmínkami účasti.