Help-camp 2011

Foto Petr Šilhánek, 2011

Další Help-camp byl zahájen na tradičním místě před hostelem u Iriny Džaparidze ve Tbilisi. 16. července 2011 odtud vyrazilo 18 účastníků + 1 vedoucí s dcerou Maruškou maršrutkou do Alvani. Den předtím proběhlo ještě tradiční seznamování v hospodě před cestou. Ve skupině se postupně objevilo šest starých veteránů prvního ročníku (někteří dorazili později z Omala, někteří došli ze Šatili).

Tentokrát jsme se ubytovali v horním Omalu a základnou se stala plošinka pod svatým pahorkem nad vesnicí a hygienickou stanicí i místem večerních sedánků se stal nově otevřený penzión Tusheti Tower, kde probíhalo i stravování.  Významným počinem byla stavba nové kadibudky druhý den po příjezdu, na které se začala tvořit parta pracantů. Z původně plánované chvilky se stala skoro celodenní práce korunovaná odpoledním vyřezáním srdíčka a pomalováním nápisy nikoliv sprostými.

Od dalšího dne se začalo pracovat a program prací byl tentokrát poměrně pestrý.

1. Výstavba části "české věže" na hradu Keselo, která byla v loňském roce vyčištěna a připravena k rekonstrukci. Tím se myslela především snaha mistra Kacha o vytvoření alespoň části zdi. V tomto jsme mu byli nápomocni nejprve jako asistenti a později spíše jako podavači kamenů. Stavbyvedoucí potom zajistil zpevnění rohu, který od minulého roku visel ve vzduchu.

2. Začištění prostoru před věží ve střední části Kesela. Tady se nejvíce "vyřádila" slovenská parta, která do Gruzie alternativně přijela stopem. Byly zde učiněny "velké" archeologické objevy, o nichž svědčí odborná zpráva "vrchního archeologa" a veterána Help-Campů Petra.

3. Další parta začala odstraňovat hlínu a kamení "za sosnou", kde byla odkopána věž až do základů a postupně se pod rukama objevila stará zídka i vchod do věže. Také jsme našli jakési primitivní, leč účinné odtokové kanalizační zařízení. Zde se stala jedna z nehod Help-Campu - jeden starý a prověřený kádr si dovolil s hlínou vyhodit i kbelík. Naštěstí jeho obětavost sestupem do rokle plné sypkého materiálu významné pracovní náčiní spasila

4. Přenesení stavebních kamenů pro stavbu věží. Kameny, které byly nalezeny o rok předtím, pokračovaly v cestě nahoru až na Keselo, kde byly složeny na úhlednou hromádku připravenou k použití.

5. Vrcholem tábora byla patrně příprava a vyznačení 4 km dlouhé turistické stezky k "Zámku lásky". Vedle již publikované a zachycené legendy o tušetinských Romeovi a Julii jsme do místních legend doplnili pověst o "Maruščině stromu", který zachránila svým pláčem a naříkáním nad poraženými stromy nejmladší účastnice Help-Campu. Vyznačení se po různých úsecích zúčastnila celá skupina a ještě si nás při tom natáčela televize.

 

Příprava na stavbu kadibudky

Stanový tábor i s hotovou kadibudkou

Začišťování zídky

Archeologové v akci

Archeologické nálezy

    

Věž a přístupová cesta na začátku a na konci tábora

 

 

Zámek lásky před a po kácení (ze stromů zůstal pouze Maruščin)

 

Příprava na značkování

 

Tady bude značka

Fronta na kamínky (foto Petr Šilhánek, 2011)